Belgeler

Fakültemiz Tarafından Yayınlanan Belgeler


 • Bölüm ve Personelimiz İçin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanan aşağıdaki dilekçe ve formlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.   
  • Bölümler için.

       Kadro Talep Formu
       Kadro Takas Talebi Formu
       Aylık Ek Ders Puantaj Formu
       4'lük Not Sisteminin 100'lük Eşdeğerliği (YÖK Duyurusu)
       Arş.Görevlisi,Uzman ve Öğr.Görevlisi Giriş Sınavları Juri Ön Değerlendirme Formu (Form_1)
       Arş.Görevlisi,Uzman ve Öğr.Görevlisi Giriş Sınavları Juri Değerlendirme Formu (Form_2)
       Ders Yükü Bilgi Formu
       38.Madde İle Görevlendirme Bilgi Formu
       2008 Af Kanunu ile ilgili olarak doldurulacak formlar ve form doldurma klavuzu
       Öğretim Görevlisi Süre Uzatma Teklif Formu
       Araştırma Görevlisi Süre Uzatma Teklif Formu
       40. Madde Bilgi Formu

  • Personelimiz için...

       Mal Bildirim Formu
       Kişisel Ders Programı Formu
       Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görevlendirme Talep Formu
       Dönem Ders Yükü Dağılım Formu
       Üniversitemiz Dışı Yüksek Öğretim Kurumlarında Ders Vermek İsteyenler İçin Gerekli Bilgi Formu
       Yurtiçi, Yurtdışı ve Sürekli Yolluk Bildirim Formları
       Görev Yolluğu Dilekçe
       Yurtdışı Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
       Hizmet Pasaportu
       Akademik Hususi Pasaport
       İdari Hususi Pasaport
       Hacettepe Teknokent, HT-TTM ve Diğer Teknokentler Görev Talep
       Formu 

  • Diğer...

       Akademik Görev Başvuru Formu


    

 • Öğrencilkerimiz İçin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanan aşağıdaki dilekçelere ve formlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  
  • Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma Dilekçesi
  • İntibak Başvuru Formu (Öğrenciler İçin)
  • İntibak ve Eşdeğerlik Çizelgesi (Bölümler İçin)
  • Arasınav Mazeret Dilekçesi
  • Genel Sınav Mazeret Dilekçesi
  • Karneye Ders Ekleme-Silme Dilekçesi
  • Seçmeli Ders Sildirme Dilekçesi
  • Şube Değişikliği Başvuru Dilekçesi
  • Program Kaydını Yaptıramayanlar İçin
  • Üç Ders Sınav Dilekçesi (Derslere devam koşulunu yerine getirip, mezuniyetine başarısız olduğu en fazla üç dersi kalanlar için.)
  • Üç Ders Sınav Dilekçesi (Tüm derslerden başarılı olduğu halde, genel akademik ortalaması 2.00’nin altında olduğu için mezun olamayanlar için.)
  • 48 AKTS Kredi Dilekçesi
  • 28 Kredi Dilekçesi
  • Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi
  • Yandal Başvuru Dilekçesi
  • Bölüm İçi Seçmeli Ders Yerine Bölüm İçi Seçmeli Ders Alma Dilekçesi
  • Erasmus Not Dönüşüm Formu

Dilekçeler


Mezuniyet Belgeleri


 

Başka bölüm ve üniversitelerden ders alınmasına dair:

Bölüm kurulu kararına göre:

 • Başka bölümden alınacak olan zorunlu ve alan içi seçmeli dersler Bölüm Kurulu onayı ile mümkündür.
 • Diğer üniversitelerden alınacak olan zorunlu ve teknik seçmeli dersler ise Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.
 • Halen de uygulamada olduğu gibi, zaruri haller olmadıkça alan içi seçmeli derslerin dışarıdan alınmasına izin verilmeyecektir.

SEÇ kodlu derslerin alan içi seçmeli ders kapsamında değerlendirilmemesi  yönündeki karar uygulanmaya devam edecektir.
Başvuru için gerekli olan formlar Belgeler kısmından edinilebilir.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü © 2017
06800 Beytepe / Ankara
Tel: (0312) 297 73 00
Sayfa Sorumlusu: Osman Şahin ÇELİKTEN
Yasal Sorumluluk Sınırı