Genel Araştırma Konuları

Nükleer reaktör analizi, mühendisliği ve tasarımı (nötronik ve termal-hidrolik hesaplamalar); nükleer kaza, risk ve güvenilirlik analizleri; nükleer yakıt yönetimi, yakıt çevrimi ve prosesleri, nükleer malzemeler; radyasyon izleme ve ölçüm projeleri; nükleer teknoloji hakkında halkı bilgilendirme çalışmaları.

Tezler

Projeler