Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Müdek Akreditasyonu
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü MÜDEK Tarafından Akredite Edilmiştir.
Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrenciler için Önemli Duyuru

- 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren, azami süresini dolduran
ve mezuniyet koşullarını sağlayamayan lisans öğrencilerine başarısız oldukları (F1-F2-F3) tüm dersler için 2 ek sınav hakkı tanımlanmıştır.

- Ek sınav hakkını kullanmadan mezuniyetine 2-5 ders kalan öğrencilere 4 yarıyıl ek süre verilebilir. En kısa zamanda danışman öğretim üyelerine başvurmaları gerekmektedir.

- Azami öğrenim sürelerinde yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerin en kısa zamanda bölüm başkanlığına başvurması gerekmektedir.