Vizyon ve Misyon

Misyon

Bilim ve teknolojinin tüm dallarına katkı yapabilecek bilgi, geniş görüş, beceri ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek ve ülkemizde ve dünyada nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla, güvenli ve çevreci bir şekilde gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Gerekli bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip, toplum yararına hizmet üretmeye hazır ve nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla gelişimine katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmek. Nükleer enerji konusunda, ülkemizdeki önder ve örnek konumumuzu ve uluslararası alandaki itibarımızı güçlendirerek sürdürmek.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü © 2017
06800 Beytepe / Ankara
Tel: (0312) 297 73 00
Sayfa Sorumlusu: Osman Şahin ÇELİKTEN
Yasal Sorumluluk Sınırı