YouTube Kanalı


      Instagram

Araştırma ve Projeler

Genel Araştırma Konuları


  • Nükleer reaktör analizi
  • Mühendisliği ve tasarımı (nötronik ve termal-hidrolik hesaplamalar)
  • Nükleer kaza, risk ve güvenilirlik analizleri
  • Nükleer yakıt yönetimi, yakıt çevrimi ve prosesleri
  • Nükleer malzemeler; radyasyon izleme ve ölçüm projeleri
  • Nükleer teknoloji hakkında halkı bilgilendirme çalışmaları.


Tezler

Projeler

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü © 2017
06800 Beytepe / Ankara
Tel: (0312) 297 73 00
Sayfa Sorumlusu: Mehmet YILDIZ
Yasal Sorumluluk Sınırı