Çalışan Mezunlar

Mezunlarımızın Çalıştıkları Şirket, Kurum ve Kuruluşlar*

Şirket/Kurum/Kuruluş

Sayı

Görev

Oak Ridge National Laboratory (USA)

6

Nük.Müh./Araştırmacı

Argonne National Laboratory (USA)

1

Nük.Müh./Araştırmacı

National Institute of Standards and Technology (USA)

1

Nük.Müh./Araştırmacı

Westinghouse (USA)

6

Nük.Müh./Araştırmacı

General Electric (USA)

2

Nük.Müh./Araştırmacı

Honeywell International Minneapolis (USA)

1

Araş. Bilim İnsanı

Massachusetts Institute of Technology (USA)

1

Öğr.Üyesi

1

Araş. Bilim İnsanı

Electric Power Reasearch Istitute (USA)

2

Nük.Müh./Araştırmacı

Ontario Power (Canada)

1

Nük.Müh.

Ciena (Canada)

1

Nük.Müh.

Studsvik Scandpower (USA)

1

Nük.Müh.

Exelon Nuclear Power (USA)

1

Nük.Müh.

STP Nuclear Op. Company (USA)

1

Nük.Müh.

TerraPower LLC (USA)

1

Nük.Müh.

NuScale Power (USA)

1

Nük.Müh.

X Energy LLC (USA)

1

Nük.Müh.

Kairos Power (USA)

2

Nük.Müh.

Medical College of Wisconsin (USA)

1

Öğr.Üyesi

University of Florida (USA)

1

Öğr.Üyesi

Idaho State University (USA)

1

Öğr.Üyesi

University of Michigan (USA)

1

Öğr.Üyesi

Rutgers University (USA)

1

Araş. Gör.

Pennsylvania State Univ. (USA)

2

Araş.Gör.

North Carolina State Univ. (USA)

1

Araş. Gör.

Texas A&M Univ. (USA)

1

Araş. Gör.

University of Tokyo (Japan)

1

Öğr.Üyesi

University of Sidney (Australia)

1

Araştırmacı

SCK-CEN (Belgium)

2

Araştırmacı

Lawrence College (Pakistan)

1

 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (Vienna-Austria)

5

Uzman

Atomic Institute of the Austrian Universities (Austria)

1

 

Euro. Center for Medium Range Weather Forecasts (UK)

1

Araştırmacı

Hozrizon Nuclear Power (UK)

1

Nük. Müh.

     

Selçuk Üniv.

1

Öğr. Üyesi

Mersin Üniv.

1

Öğr. Üyesi

 

1

Araş.Gör.

Sinop Üniversitesi

1

Öğr. Üyesi

Marmara Üniv.

2

Öğr. Üyesi

ODTÜ

1

Öğr. Üyesi

Abant İzzet Baysal Üniv.

1

Öğr. Üyesi

Sabancı Üniv.

1

Öğr. Üyesi

Pamukkale Üniv.

1

Öğr. Üyesi

Süleyman Demirel Üniv.

1

Öğr. Üyesi

Bilkent Üniv.

1

Araştırmacı

Muğla Sıtkı Koçman Üniv.

1

Öğr. Üyesi

İTÜ

1

Öğr. Üyesi

 

4

Araş. Gör.

Katip Çelebi Üniversitesi

1

Öğr. Üyesi

Gaziantep Üniversitesi

1

Araş. Gör.

Düzce Üniversitesi

1

Nük. Müh.

Dokuz Eylül Üniversitesi

1

Öğr. Gör.

Artvin Çoruh Üniversitesi

1

Araş. Gör.

Abdullah Gül Üniversitesi

1

Uzman

Akdeniz Üniv. Hastanesi

1

Uzman

TOBB Üniv.

1

Uzman

2

Araş.Gör.

Atatürk Üniversitesi

1

Araş. Gör.

Erzincan Üniversitesi

1

Araş. Gör.

İzmir Ekonomi Üniversitesi

1

Öğr. Üyesi

Van 100.Yıl Üniversitesi

1

Öğr. Gör.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1

Araş. Gör.

Elektrik Üretim A.Ş.

19

Nük.Müh./Uzman (Dr.)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

54

Nük.Müh./Uzman (Dr.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

3

Uzman

Birleşmiş Millletler Türkiye Ofisi

1

 

İTÜ Enerji Enstitüsü

1

Nük. Müh.

HÜ Kimya Müh.

1

Uzman

HÜ Nükleer Enerji Müh.

7

Öğr.Üyesi

1

Öğr. Gör.

5

Araş.Gör.

Kamu Kurumları

32

Uzman

Özel Sektör (Yurt Dışı)

17

 

Özel Sektör (Yurt İçi)

134

 

*Son güncelleme: Ocak 2018. Tablodaki bilgilerde küçük değişiklikler olabilir; güncelleme çalışmaları sürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü © 2017
06800 Beytepe / Ankara
Tel: (0312) 297 73 00
Sayfa Sorumlusu: Osman Şahin ÇELİKTEN
Yasal Sorumluluk Sınırı