Dr. Mehmet TÜRKMEN

 Araştırma Görevlisi


Doktora :  Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği 2015

Yüksek Lisans :   Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği 2009

Lisans :   Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği 2006

Çalışma Alanları Kor-içi Nükleer Yakıt Çevrimi, Monte Carlo Yöntemi, Nükleer Uygulamalar için Genetik Algoritma, Nötronik Modelleme, Kor Tasarımı, Demet Şekillendirme, BNCT Uygulaması, Toryum Tabanlı Yakıtların Geliştirilmesi, Belirsizlik Analizleri, Radyasyon Fiziği ve Ölçüm Uygulamaları, Nükleer Yakıt Çevrim Ekonomisi  

Telefon :   +90 312 297 7300

Kişisel Web Sayfası Yayınlar, diğer faliyetler, ilgi alanları

 

E-Posta Adresi

aaa
 
   

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü © 2017
06800 Beytepe / Ankara
Tel: (0312) 297 73 00
Sayfa Sorumlusu: Osman Şahin ÇELİKTEN
Yasal Sorumluluk Sınırı