Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Tel: (0312) 297 73 00

Sayfa Sorumlusu: Osman Şahin ÇELİKTEN

Yasal Sorumluluk Sınırı