Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 22-23 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Müdek Akreditasyonu
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü MÜDEK Tarafından Akredite Edilmiştir.
Vizyon ve Misyon

Misyon

Bilim ve teknolojinin tüm dallarına katkı yapabilecek bilgi, geniş görüş, beceri ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek ve ülkemizde ve dünyada nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla, güvenli ve çevreci bir şekilde gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Gerekli bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip, toplum yararına hizmet üretmeye hazır ve nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla gelişimine katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmek. Nükleer enerji konusunda, ülkemizdeki önder ve örnek konumumuzu ve uluslararası alandaki itibarımızı güçlendirerek sürdürmek.