Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 22-23 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Müdek Akreditasyonu
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü MÜDEK Tarafından Akredite Edilmiştir.
Projeler

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü olarak çeşitli kurum ve kuruluşlara çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri ve projeler yapılmıştır. Bunlardan bazıları:

Nükleer Reaktörlerin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu için Çerçeve Format Hazırlanması (TEAŞ, 1997)
İçel İli'nde Nükleer Teknoloji Konusunda Halkı Aydınlatma Projesi (TEAŞ, 1998)
Nükleer Teknoloji Tanıtım Dokümanları Hazırlanması (TÜBİTAK-BİTAV, 1998)
Toryum Etkin Tesir Kesitlerinin Hesaplanması (TAEK, 1994)
Reaktör Bileşenlerinin Dinamik Analizi (TAEK, 1994)

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki konularda araştırma yapmak için gerekli deneyim, bilgi birikimi ve teknik alt yapı mevcuttur:
Enerji Planlaması
Proje Yönetimi ve Maliyet Analizi
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Konusunda Hizmet İçi Eğitim
Nükleer Teknoloji Hakkında Danışmanlık Hizmetleri
Nükleer Kaza Analizleri
Risk ve Güvenilirlik Analizleri
Yakıt Yönetimi Hesaplamaları
Nükleer Reaktör Tasarımı
Halkı Aydınlatma Projeleri
Uzaktan Radyasyon İzleme ve Ölçüm Projeleri
Reaktör Bileşenlerinin Deprem Koşullarında Dinamik Analizi